Γνωμικά της Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ε”

Γνωμικά της Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ε”…

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μαθαίνουμε Ποντιακά, Γνωμικά από το γράμμα “Α”

Με το παρών άρθρο και με γνώμονα τον σεβασμό στην Ποντιακή μας διάλεκτο, ξεκινώ την καταγραφή “Γνωμικών” όπως αυτά κατέγραψε ο Άνθιμος Παπαδόπουλoς στο Ιστορικό Λεξικό του. Γνωμικά -Α-….

Συνεχίστε την ανάγνωση

“Ζητείται Ελπίς”, γράφει ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος

Μέσα από ελληνοποίηση των Ποντιακών κι αντίστοιχα την ποντιοποίηση τών νεοελληνικών, δεν θα καταφέρουμε ούτε: “ελληνικούρας νά καλατσσεύομε…

Συνεχίστε την ανάγνωση