Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ο”

Οκνέας (οκνηρός): Για τον οκνέαν πάντα έξεργος εν’ (για τον οκνηρό είναι πάντοτε ημέρα αργίας),

Συνεχίστε την ανάγνωση

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ξ”

ερασία (Ανομβρία): ‘Σ σην ξερασέαν το χαλάζ’ πα καλόν εν’ (για ασήμαντο πράγμα το οποίο αποκτά αξία, κατά περίσταση, αναπληρώνοντας το ελλείπον),

Συνεχίστε την ανάγνωση
Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα "Ν"

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ν”

Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα “Ν”..

Συνεχίστε την ανάγνωση