Νέο τραγούδι από την Ελένη Αναστασιάδου με τίτλο “Μάεψες το καρδόπο μου”

Μάεψες το καρδόπο μου
και καίεται το ψ̌όπο μ’,
με το γλυκύν το τέρεμα σ’
λύουμαι άμον κερόπον.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέο τραγούδι με τίτλο “Καλομάνα μ'”,της Ελένης Αναστασιάδου

καλομάνα μ’ θα τραγωδώ για τ’ εσεν τραγωδίαν,
αροθυμώ σε καί(γ)ουμαι γεράν εχͮ’ η καρδία μ’…

Συνεχίστε την ανάγνωση

“Μάνα” νέο τραγούδι του Γιώργου Σασκαλίδη!!

Μάνα όντες πετάς σ’ ουράνι͜α εσέν ποίος ’κ’ αραεύ’, και σην ψ̌ή σ’ τ’ ευλοϊμένον φωτοστέφανον ιεύ’…

Συνεχίστε την ανάγνωση