Οι καταλήξεις της ποντιακής διαλέκτου, γράμμα “Ο”

Σε συνέχεια των καταλήξεων της ποντιακής μας διαλέκτου σας παραθέτω παρακάτω εκείνες από το γράμμα “Ο”. Καλή σας ανάγνωση…

Συνεχίστε την ανάγνωση