Ποντιακά ταντινίγματα (Ταχταρίσματα), του Παναγιώτη Μωϋσιάδη.

Η ανέκδοτη λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού, μέσα από τα βιώματα εκείνων που ξεριζωμένοι ήρθαν στην μητέρα Ελλάδα, μπορεί να διατηρηθεί και να μεταλαμπαδευτεί μέσω της καταγραφής της από εκείνους που έχουν τις μνήμες και μοχθούν για τον αποκλεισμό της λήθης …

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Σάλτσον κι ο “Καραμαλής” (Αληθινές ιστορίες), του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σ σά 1961 τη χρονίας,  σ’ έμπα τη Σταυρίτα, εκλογάς θά ΐνουσσαν, εείνο τον καιρόν όλεν ο κόσμον ‘ς σα στράτας να ταλασσεύνε  άλλ’ με τον Παπανδρέου κι άλλ’ με τον Καραμανλήν.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αληθινές Ιστορίες – Ο Σάλτσον σην αστυνομίαν, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σα 1965 σο Ίνελι ούλ’  οι χωρέτ’ επλέρωναν κάθαν χρόνον το φόρον για το νερόν.
Ο Σάλτσον όρκον εδέκεν σον καφενείον απέσ’

Συνεχίστε την ανάγνωση