Ο Σάλτσον κι ο “Καραμαλής” (Αληθινές ιστορίες), του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σ σά 1961 τη χρονίας,  σ’ έμπα τη Σταυρίτα, εκλογάς θά ΐνουσσαν, εείνο τον καιρόν όλεν ο κόσμον ‘ς σα στράτας να ταλασσεύνε  άλλ’ με τον Παπανδρέου κι άλλ’ με τον Καραμανλήν.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αληθινές Ιστορίες – Ο Σάλτσον σην αστυνομίαν, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Σα 1965 σο Ίνελι ούλ’  οι χωρέτ’ επλέρωναν κάθαν χρόνον το φόρον για το νερόν.
Ο Σάλτσον όρκον εδέκεν σον καφενείον απέσ’

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Σάλτσον κι ο ειρηνοδίκης, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Ο Σάλτσον  χαλατζής καλός έτον.  Είχͮεν έναν γαϊδουρόπον ,πολλά εκαμάτιζεν ατο. Με τ’ ατό ελάσκουτον τα χωρία κ’ εχαλαϊανεν, με τ’ ατό επαίνεν σα χωράφια και σο Καϊλάρ …

Συνεχίστε την ανάγνωση