Πατέρα μ’!!!… Ένα ποιήμα για τον πατέρα μου Κωνσταντίνο Ι. Χαριτίδη!

Συνεχίστε την ανάγνωση

11.6.2016 Με την ζωήν μ’ αντιμαχάς, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

Με την ζωήν μ’ αντιμαχάς, ‘κι εφτάει συφωνίας,
πάντα εξέρ’ ντο ν’ αναμέν’, να νικά την καρδία σ’….

Συνεχίστε την ανάγνωση

15.3.2016 Κλέφτικον φιλί ‘ς σο στόμα μ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

Κλέφτικον φιλί ‘ς σο στόμα μ’, τα χειλόπα μ’ καίν’ ακόμαν,
μαυρόστάφυλο μ’ μικρόν………..

Συνεχίστε την ανάγνωση