Άμον τα χρόνεα τ’ αργερά, Χαρίτον.

Άμον τα μύρεα χρώματαν, η κάθαν τραγωδίαν, ´ς σο νού μ’ εποίνεν όρομαν, τον Πόντον ζωγραφίαν….

Συνεχίστε την ανάγνωση

Zεμίας κι’ αμαρτέματαν , Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

ς σο Θον πάντα εχρώστανα, τη ψή μ’ και την καρδία μ’, ´ς σ’αχούλ’ ιμ’ το ποντιακόν, καμίαν πουσμανίαν….

Συνεχίστε την ανάγνωση