Εγώ είμαι για τ’ εσέν (τας), Ελένη Σαμανίδου

εγώ είμαι για τ’εσεν κ’ εσύ είσαι για τ’ εμεν, έλα λέγω σεν έλα να τρανύνουμ’ την σεβντάν…

Συνεχίστε την ανάγνωση

“Το Αλάτι της γης” με τον Ηλία Υφαντίδη, σύντομα στις οθόνες μας!!

Τέλη του Ιανουαρίου θα μας παρουσιάσει τον αγαπητό σε όλους μας Ηλία Υφαντίδη σε ένα ποντιακομουσικό και όχι μόνο πρόγραμμα. Θα τον πλαισιώνουν μαθητές του στην λύρα….

Συνεχίστε την ανάγνωση
Η σεβντά τρανόν πελι͜άν

Πάσ̌α παίξον κεμεντσ̌έν (ομάλ), Ελένη Σαμανίδου

όθεν πάω τραγωδώ για τ’ εκείντ’ζ που αγαπώ, η ζωή ολίγον εν’ και κανάν ‘κί θ’ άπομέν’…

Συνεχίστε την ανάγνωση