Πως τιμούσαν οι Σανταίοι του Πόντου τους Δωρητές και τους Ευεργέτες τους, της Ευγενίας Δ. Μαυροπούλου

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης “ΑΡΕΤΗ” ιδρύθηκε στη Σάντα του Πόντου την 1η Σεπτεμβρίου 1899. Από το καταστατικό της σας παρουσιάζουμε το κεφ. Δ΄ “ Περί Συνδρομητών, Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευργετών”

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ιχνηλατώντας της ρίζες μας, στο Καρς του Καυκάσου…των Αρχοντούλας Κωνσταντινίδου και Νίκου Κωνσταντινίδη.

Ο Καύκασος είναι γνωστός στον Έλληνα από τα πολύ παλιά χρόνια. Από καιρούς βγαλμένους μέσα από την από την ομίχλη της μυθολογίας και της Ιστορίας. Στον Καύκασο τοποθέτησε ο Αισχύλος τον αλυσοδεμένο Προμηθέα, γιατί έδωσε στους ανθρώπους το φως. Αυτό το προγονικό φως αναζητήσαμε στην πονοπλάνταχτη γη του Καυκάσου, σε πόλεις και μικρά χωριά του Καρς, όπου έζησαν

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Σάλτσον Λαθρεπιβάτης, του Παναγιώτη Μωϋσιάδη

Τρεί νομάτ’ ας σο Ίνελι ,(Ανατολικόν), ο  Σάλτσον (Γαβριηλίδης  Κοσμάς), ο Κοσκέρτς (Κοσκερίδης Θόδωρον) και ο Ταϊγάνον  (ο Μωυσιάδης ο Γιάννες), αρκατάσια έσαν,  εσκώθαν ‘ς  σα 1933 να πάγνε ‘ς  σο Αγρίνιον να δουλεύνε ‘ς σα παστάλια (τόγκας).

Συνεχίστε την ανάγνωση