Ο αετός   στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια, της Γιώτας Ιωακειμίδου

Ο αετός   στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια, της Γιώτας Ιωακειμίδου..

Συνεχίστε την ανάγνωση

Είχα έναν τόπον, ποίηση ποντιακή..

Είχα έναν τόπον ‘ς σ’ ηλ’ το γνέφιγμαν
λαμπροφωταγμένον Θεού ζέλεμαν,
ειχͮεν ‘ς σα πεγάδι͜α τ’ νερόν κατενόν

Συνεχίστε την ανάγνωση

26 24 09 2021 Έσαν κάποτε δυο αδέρφι͜α, Χαριτίδης Κ Ιωάννης Χαρίτον

Ακλωθέστεν…και δεβάστεν με τ’ ωτία ‘σουν κ’ ακ’σέστεν με τ’ ομμάτι͜α!!!

Συνεχίστε την ανάγνωση