ΑΕΚ ΑΕΚ προσφυγικόν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

´ς ση Βερανζέρου το δρομίν, ´ς σα πεχλιβανοφώλâν, γεννέθες ασ’ σο όρωμαν, απές ´ς σα καρδοφώλâν,…ΑΕΚ ΑΕΚ..

Συνεχίστε την ανάγνωση