Τα μέτρα και τα σταθμά στον Πόντο, της Γιώτας Ιωακειμίδου

Η ικανότητα του ανθρώπου να μετρά και να συγκρίνει είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό. Οι μονάδες μέτρησης για πολλούς αιώνες ήταν πολλοί και διαφορετικοί σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Μετά την γαλλική επανάσταση επικράτησε ένα ενιαίο μετρικό σύστημα  και απλοποιήθηκε η μετρική διαδικασία.

Συνεχίστε την ανάγνωση