30.6.2016, Γιατί, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

Γιατί ‘ς σην άκρâν τη ζωής, να αναμέν’ μ’ ô Χάρον,
αστ’ εγγενέθα να εγροικώ, κάποτε θ’ αποθάνω…

Συνεχίστε την ανάγνωση

15.7.2016 Είσαι κορίτζ’ για φίλεμαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

Τ’ ομμάτâ σ’ λέγ’νε φίλτ’σον μεν, άγγεψον τα μαγλόπα μ’,
κι’ όλôν με νάζ’ αναστενάεις, κι’ εφτάς με τσαλουμόπαν…

Συνεχίστε την ανάγνωση

5.6.2016 Θειΐτζο μ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

Θειΐτζο μ’ τα αετόπουλαν, κάποτε γονατίζ’νε,
και τη φωλέα ας σο ραχίν, ‘ς σον ουρανόν ξαν χτίζ’νε…

Συνεχίστε την ανάγνωση