15.7.2016 Είσαι κορίτζ’ για φίλεμαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

Τ’ ομμάτâ σ’ λέγ’νε φίλτ’σον μεν, άγγεψον τα μαγλόπα μ’,
κι’ όλôν με νάζ’ αναστενάεις, κι’ εφτάς με τσαλουμόπαν…

Συνεχίστε την ανάγνωση